oktober 7

0 comments

Multiple scelerose


Truffel therapie deelt de berichten van triptherapie.nl U vindt het geplaatste bericht ook via de website van trip therapie

Multiple scelerose


Wat is MS of multiple sclerose?

MS is een auto-immuunaandoening waarbij de zenuwcellen (myeline) van de hersenen en de ruggenmerg worden afgebroken door macrofagen. Het resultaat hier van is dat de communicatie van de hersenen naar andere gebieden moeizamer zullen verlopen. Spieren aansturen wordt dus ook moeilijker. Rondom MS ligt nog een hoop onduidelijkheid. Zo weten we de precieze oorzaak nog niet. Op het forum van triptherapie houden we bij welke zaken kunnen helpen bij het behandelen van MS.

Bezoek hier het forum over Multiple Sclerose
Tags

paddo therapie, paddotherapie, psilocybine ceremonie, truffel ceremonie, truffel therapie, truffelceremonie, truffeltherapie


You may also like

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Direct Your Visitors to a Clear Action at the Bottom of the Page